Välkommen till Björkstadens Ekonomibyrå!

 

 

Vi är sedan många år verksamma i redovisningsbyråbranschen med säte i Umeå.

Verksamheten består i att tillhandahålla redovisnings- och rådgivningstjänster, skatte- och deklarationstjänster mm.

Målgruppen är i första hand ägarledda småföretag men riktar sig även till andra organisations- och verksamhetsformer såsom bostadsrättsföreningar med flera.